PAPOUŠCI

Papoušci jsou učenliví a chytří tvorové, kteří nám dělají společnost již stovky let.
Některé druhy papoušků byly dováženy do Evropy již v 16. století. První odchovy však byly zaznamenány mnohem pozdeji, například první doložený odchov žaků se zdařil ve Francii roku 1799.

Papoušci jsou velmi inteligentní. Dle Milana Vašíčka (Papoušci Evropy a Asie) poslední výzkumy na arizonské univerzitě dokazují, že někteří jedinci dokáží zvládnout veškeré úkony na úrovni 3 - 4 letého dítěte. Pro rozvoj jejich schopností a inteligence je nutno pravidelně se papouškům věnovat. V době, kdy jsme v práci či vykonáváme jinou činnost, je nutno, aby se papoušek zabavil sám. K zabavení papoušků jsou vhodné různé hračky: dřevěné hračky, plastové hračky, houpačky,.. Tyto hračky je vhodné měnit, aby nezevšedněly.
Pro udržení fyzické kondice je vhodné nechat papoušky pravidelně proletět. K pobytu mimo klec slouží stojany či ptačí stromy / stromy z kávovníku.